full screen background image

menu|english

A LIFE CHANGING EXPERIENCE Zondag 22 januari 2011, 15.00 - 15.30uur.

Deze happening van Edwin Stolk was onderdeel van een samenwerking met de kunstenaars Loek Grootjans, Alicia Framis and the Sandberg Institute. Maar is bovenal mogelijk gemaakt door alle mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep voor deze actie.

"Ik wil dit werk omschrijven als een combinatie van een actie en een happening. Op verschillende media heb ik een oproep geplaatst met het dringende verzoek om met mij mee te doen in een flashmob bij de Appel Art Centre in Amsterdam.

Kort voor mijn geplande happening had de staatssecretaris van onderwijs en cultuur op de publieke televisie aangekondigd dat overheidssubsidie voor musea afhankelijk wordt gemaakt van het aantal bezoekers wat deze instellingen trekken.

Op hetzelfde moment lag De Appel Art Centre onder vuur in de media omdat deze instelling te weinig bezoekers trekt en alleen 'insiders' bij openingen van tentoonstellingen.

Ik heb in een publieke oproep mensen uitgenodigd om samen met mij vanaf drie uur voor de kassa in het museum een lange rij te vormen. Een rij die zo lang wordt dat deze ver op straat zichtbaar is. Ik wist van te voren niet hoeveel mensen gehoor zouden geven aan deze oproep. Om half vier vertrekt iedereen weer en verdwijnt in de stad.

Met deze actie wilde ik een geleefde verbinding maken tussen het hart van de geïsoleerde kunstinstelling en de mensen buiten op straat. Tegelijkertijd wilde ik het tellen van bezoekers in relatie met overheidssubsidie bevragen, onderzoeken hoe dit tentoonstellingen beïnvloedt en de rol en het belang van kunst.

Deze happening was een geslaagde try-out, om in een geïndividualiseerde samenleving als de Nederlandse te kijken of het mogelijk is om gezamenlijk het verschil te maken."

Documentatie:

video| photo | de Appel | press

Oude event website: here