menu | english

Lezingen

Als initiator van alternatieve beeldvorming is het belangrijk om mijn ideëen met een breed publiek te delen. Ik beschouw de voorgestelde beeldtoepassingen uit mijn praktijk als gereedschap om gemeenschappelijk te onderzoeken wat als echt of realiteit wordt gezien. Met lezingen en presentaties wil ik alternatieven introduceren, ons kijken prikkelen en een kritisch publiek motiveren de interactie aan te gaan met hun omgeving.

Het is van groot belang dat we de keuzes die we maken, of die anderen voor ons hebben gemaakt, continue bevragen. De enige effectieve manier om dit goed te kunnen doen is door middel van onconventionele samenwerkingsvormen. We hebben namelijk middelen en kennis nodig om een bewustzijn vorm te geven op weg naar andere antwoorden.

Het is hierbij belangrijk om te bedenken dat de hedendaagse werkelijkheid veelal wordt vormgegeven door commercie. Om nieuwe mogelijkheden te formuleren is het essentieel om samen te werken aan collectieve doelstellingen en een open en progressief uitwisselingsklimaat. Ik wil mij hier actief voor inzetten.

Tot dusver mocht ik een breed publiek aanspreken bij uiteenlopende instellingen, van Basisschool De Driemaster in Nijmegen tot en met de Universiteit van Amsterdam. Neem gerust eens contact met mij op.