full screen background image

menu|english

Denial
20 - 30 september 2007

Dit werk is gemaakt voor het Media Art Festival in Leeuwarden op uitnodiging van curator Nadine Bors en was onderdeel van de tentoonstelling Jong Talent.

Tijdens een korte residency in het gebouw 'Het Amicitia', had ik één etage tot mijn beschikking voor een materiaal-actie, een onderzoek naar de betekenis van deze ruimte.

Denial, wat ontkenning betekent, is een afweermechanisme waarbij een persoon die geconfronteerd wordt met iets ondraaglijks dit verwerpt of ontkent.

Het gebouw moest leeg worden gemaakt om plaats te maken voor een 'schone' presentatie van hedendaagse kunst. Sporen uit het verleden werden gewist als ongewenste ruis. Het aanbrengen van een nieuwe orde had als doel de ervaring van een kunsttentoonstelling zoals wij die ons voorstellen mogelijk te maken. De ambigue realiteit werd zorgvuldig geregisseerd en onderwerp van Denial.

Net als bij mijn eindexamenwerk verzamelde ik alle materialen die door anderen werden verwijdert, hierdoor ontstond een ruimte met spullen die was gebaseerd op wisselvallige omstandigheden.

Een onderzoek met beeld van het materiaal dat zonder dit werk zou ontbreken aan de realiteit van de tentoonstelling. Het slapen op de locatie, de fysieke inspanningen om de materialen te verzamelen werden allemaal onderdeel van dit tijdelijke werk.

Documentatie hier:

video |images |web